top of page

עיצוב משרדים 

לאור גידול במצבת כח האדם של חברה מתחום פיתוח פתרונות חקלאיים בחו"ל החליטה החברה לשכור חלל עבודה גדול יותר ומותאם לעובדיה.

החברה שכרה  שטח משרדים בגודל 400 מר'. השטח היה במצב ירוד מאוד ולא מותאם לצרכי החברה.

לאחר חשיבה ותכנון מדוייק הפקנו תוכניות עבודה עבור תשתיות החשמל, תקשורת , אינסטלציה ומיזוג אויר וכמובן מיתוג כולל של קירות המשרד. 

בימים אלה אנו לקראת סיום ... התוצאות כאן לפניכם.  

פרויקט בתהליך

bottom of page