top of page

עיצוב פנים משרדי .Urogen Pharma Ltd רעננה

הרחבת הפעילות העיסקית של החברה והגידול במצבת כח האדם הביאה את Urogen Pharma להשכרת שטח משרדים נוסף בבניין הקיים.

480 מר' נוספו  (ל 500 מר' קיימים)  ודרשו תכנון מחדש של הקומה על פי צרכי הארגון החדשים.

תשתיות החשמל, מיזוג אויר, התקשורת והאינסטלציה שודרגו, חדר ישיבות גדול תוכנן כך שיתאים למספר רב של משתתפים, 

וכן תוספת חדר אוכל ופנאי שישרת את כל עובדי החברה.

צילום: טל ניסים

bottom of page